Grensoverschrijdende onderwijssamenwerking in de Euregio Maas-Rijn

De Euregio Maas-Rijn is een perfecte weergave van het harmonieus samenzijn van verschillende talen en culturen in een in diversiteit verenigd Europa. Het is ook een uitstekend voorbeeld voor hoe we in het onderwijs van elkaar kunnen leren. Uit de projecten in dit boek blijkt dat grensregio’s een ideale voedingsbodem voor groei en welvaart zijn. Samenwerking en uitwisseling leiden tot resultaten om trots op te zijn:
een beter onderwijsaanbod, versterkte meertaligheid, een groter bewustzijn van Europees burgerschap en intercultureel begrip door de regionale dialoog. Uit de vele voorbeelden van geslaagde grensoverschrijdende projecten in dit boek blijkt hoe dit er in de praktijk uitziet en wat voor een verrijkende ervaring het kan zijn voor alle betrokkenen.

Onderwijs

Euregionaal onderwijshandboek

Een kleurrijke verzameling van grensoverschrijdende onderwijsprojecten

Region Aachen
Region Aachen
facebook LinkedIn XING